Hình thức mua hàng

Cách thức đặt hàng qua chi nhánh bán lẻ :

HojiminCity : Thành phố Hồ Chí Minh :

 

Hanoi : Hà Nội

 

Thailand Head Office :

V Care Plus Limited Partnership (THAILAND) 

Tel : +66 89 253 7666 / +66 89 147 55 22

Email : cityoforganic@hotmail.com  Facebook :@organic2513
Visitors: 9,486